Hero

Hero is een 10-jaar oude Welsh pony die ons in 2015 vervoegde. Ook al is hij de kleinste in onze kudde, hij laat zich zeker niet doen. Hero heeft het typisch karakter van een Welsh pony. Moedig, temperamentvol, uitbundig en altijd bereid om samen dingen te doen. Alhoewel Hero maar 1m 17 is, moet je toch de nodige finesse en lef hebben om deze pony te rijden.